Kontakti

Bau Holding

Veternik, magj. Prishtinë-Ferizaj
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel.: +383 (0) 38 602 302
Fax: +383 (0) 38 602 303

Na shkruani