Produktet

Termo Bllok TB-5

Termo Bllok TB-5 Përdorimi: për murosje e mureve të brendshme dhe të jashtme Dimensionet:  190x250x190 mm Pesha: 6,100 gr Fortësia […]

Termo Bllok B-12

Termo Bllok B-12 Përdorimi: Për murosje e mureve të brendshme dhe të jashtme Dimensionet:  190x250x120 mm Pesha:4,600 gr Fortësia në […]

Giter Bllok B-5

Giter Bllok B-5 Përdorimi: Për murosje e mureve të brendshme dhe të jashtme Dimensionet: 190x250x190 mm Pesha: 6,800 gr Fortësia […]

Fert Monta M-14

Fert Monta M-14 Përdorimi: Për ndarje mes kateve Dimensionet:  250x275x140 mm Pesha:6,000 gr Fortësia ne shtypje: 5 N/mm² Thithshmëria mesatare […]