• Lëndë Druri
 • Materiale Termoizoluese
 • Prodhime të ndryshme nga betoni
 • Hekur të të gjitha llojeve
 • Prodhime të argjilës
 • Çimento, Gëlqere, Sharmall
 • Ngjyra dhe llaçe
 • Lloje të ndryshme të dyshemeve
 • Lloje të ndryshme të dyshemeve
 • Materiale Hidroizoluese
 • Materiale izoluese
 • Mjete për Pastrim
 • Dyer dhe Dritare
 • Konstruksione të sistemit Knauf/Rigips
 • Ngjitës
 • Kabllo për instalim të mbrendshëm dhe të jashtëm
 • Kabllo vazhduese për amviseri dhe industriale
 • Paisje përcjellëse për instalim të tokëzimit
 • Paisje të automatikes për instalime të amviseris dhe industriale
 • Paisje alarmuese, siguri dhe videofoni
 • Paisje të teknikës bardhë dhe të zezë
 • Paisje për teknologji informative
 • Paisje elektrike për ngrohje
 • Ndriqime elektrike të të gjitha kategorive
 • Aksesor të ndryshëm
 • Gypa dhe pjesë lidhëse të kanalizimit
 • Sistem i ujësjellësit Xhakumini
 • Sistem i ujësjellësit PVC
 • Sistem i ujësjellësit Metal (i zinkuar)
 • Vegla elektrike dhe mekanike
 • Auto-Kozmetikë
 • Uniforma të Punës, mjete mbrojtëse për punë
 • Vegla për molerim dhe muratim
 • Aksesorë të ndryshëm
 • Kaldaja me elemente përcjellëse
 • Kaldaja me elemente përcjellëse
 • Paisje të ndryshme për ngrohje
 • Vegla për mirëmbajtje të kopshtit
 • Paisje për ujitje të kopshtit
 • Paisje për ujitje të kopshtit
 • Produkte të ndryshme për mbjellje
 • Sistemi i pompave të ujit
 • Trepezari për kuzhinë
 • Karrige për kuzhinë
 • Tavolinë Pune
 • Pasije për zyre
 • Pllaka të qeramikës
 • Tushkabina, lavamane, bateri, dollap, pasqyre etj.
 • Paisje për kuzhinë
 • Produkte për higjenë.
 • Paisje të ndryshme për amviseri etj..​