Vend i lirë pune – Monitorues i kamerave

Pozita
Monitorues i kamerave

Kompania
Bau Market Sh.p.k

Raporton
CSO – Shefit të Sigurimit

Lokacioni primar i punës
Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë

• Përgjegjës për monitorimin e kamerave të Sigurisë;
• Lajmëron për çdo parregullsi gjatë Monitorimit tek Menaxheri;
• Zbaton çdo ditë procedurat e sigurisë si dhe shikon funksionimin e kamerave;
• Bashkëpunon dhe koordinon punën me sektorët përkatëse.


Njohurite dhe Shkathtësitë

• Shkollimi dhe trajnimet ne fushën relevante;
• Të ketë minimalisht 2 vite përvojë në punë të ngjashme;
• Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
• Njohja e një gjuhe të huaj do të jetë përparësi;
• Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
• Të jetë i aftë të punoj në ekip;
• Të ketë aftësi të mira organizative të kohës dhe prioriteteve;
• Të posedoj patente shofer. Kategoraia B


Dokumentet e kërkuara

• CV në format Evropian
• Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
• Referencat e punës


Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën: hr@bau-holding.eu dhe tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën aplikoni.


Konkursi do të jetë i hapur deri më datë 04.11.2020.
Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistim do të kontaktohen.