BAU HOLDING sot dhuroj donacion për shoqatën e personave me aftësi të kufizuara HandiKos – Drenas.

BAU HOLDING sot dhuroj donacion për shoqatën e personave me aftësi të kufizuara HandiKos – Drenas.

Për të mbështetur qendrën kompania dhuroj pajisje dhe invertar të domosdoshëm për përdorim ditor të cilat janë në shërbim të fëmijëve dhe njerëzve me aftësi të kufizuara.Qëllimi i këtij donacioni është përmirësimi i kushteve ku këta persona trajtohen dhe punojnë për ngritjen e shkathtësive për një jetë sa më të pavarur dhe integrim gjithëpërfshirës në shoqëri.

#bauholding#handikos#drenas#donacion