Zbritje sezonale për maraklitë e Podujevës

Oferta vlen vetëm për pikën e shitjes në Podujevë, nga data 12 deri me 19 shtator