Bau Holding dhuron vlerë në Fakultetin e Ndërtimtarisë.

Bau Holding ka vendosur të i dhurojë donacion Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë, duke i dhuruar këtij institucioni arsimor 18 Video Projektor, mjete të cilat do të shfrytëzohen për nevojat e stafit akademik dhe studentëve të fakultetit të ndërtimtarisë.

Shpresojmë që profesorët dhe studentët t’i gëzojnë këto mjete në mënyrë që këto mjete të kenë një ndikim në arsimimin e të rinjëve dhe lehtësimin e punës së stafit akademik.

#bauholding#bauipandalshem#baukrenar#donacion#universitetiiprishtines#fakultetiindertimtarise