ZBRITJE vjeshte për marakli!

Zbritja vlen në të gjitha pikat e Bau Market nga 25 tetor deri me 4 nëntor.