Qëndresa Resort – Brezovicë!

Vazhdojmë me hapa të sigurtë drejt finalizmit të Qëndresa Resort – Brezovicë!

Më tepër se tridhjetë shtëpive malore të cilat po ndërtohen nga BauHolding, shpejtë do u vien ditët kur do të mbushen me familjar e miq për të kaluar vikendet më unike të përjetuara ndonjëherë.

Bau për familjen!