Shërbimet

 • Material ndërtimor
 • Ujësjellës & kanalizim
 • Kopsht
 • Material për meremetim
 • Vegla pune
 • Mobilieri
 • Materiale elektrike
 • Ngrohje & ventilim
 • Sanitari
 • Pajisje Shtëpiake
 • Termo Bllok TB-5
 • Termo Bllok TB-12
 • Giter bllok B-5
 • Fert Monta m-14
 • Bllok Oxhaku TB-5 fi160
 • Kalanore