Ndërtimi i objektit të MASHT-it faza e III-të

Vendi:
Prishtinë

Emri i autoritetit kontraktues:
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë MASHT

Vlera e përgjithshme e projektit:
4,038,139.49€

Fillimi i projektit / mbarimi i projektit:
2008/2010

Numri i stafit të angazhuar për këtë projekt:
Për ekzekutimin dhe përfundimin e te gjitha punëve për këtë projekt afërsisht 120 persona ishin të angazhuar

 

Përshkrimi i projektit:
Lokacioni i kësaj ndërtese ndodhet në qendër të Prishtinës, pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Ekonomisë. Madhësia e sipërfaqes ishte rreth 4000 m2, ndërsa madhësia e pllakës së bodrumit ishte 1150 m2. Gjithashtu në këtë projekt sfidat kryesore ishin për shkak të arkitekturës së saj moderne me materiale ndërtimi moderne siç është fasada e ventiluse, çati ishte me konstruksion çeliku i mbuluar me llamarinë te plastifikuar. Ndarja e zyrave brenda është ndërtuar nga qelqi prej alumini ndërsa dyshemetë janë mbuluar me pllaka graniti si dhe qilima. Struktura është e pajisur edhe me parmakë inox si dhe me ashensor panoramik.