Kontaktet e shitësve sipas sekoreve

Vegla Pune & Kopsht
+383 49 449 864 - Prishtinë
+383 49 616 952 - Ferizaj
+383 49 499 496 - Fushë Kosovë
+383 48 732 111 - Prizren
+383 48 583 023 - Pejë

Material Elektrik
+383 49 120 108 - Prishtinë
+383 49 762 662 - Ferizaj
+383 48 583 002 - Fushë Kosovë
+383 48 732 120 - Prizren
+383 48 583 005 - Pejë
 
Sanitari, Ujësjellës, Ngrohje, Ventilim  
+383 49 697 055 - Prishtinë
+383 49 976 754 - Ferizaj
+383 49 244 019 - Fushë Kosovë
+383 48 583 001 - Prizren
+383 48 583 031 - Pejë
 
Paisje Shtëpiake, Mobileri
+383 48 732 040 - Prishtinë
+383 49 660 348 - Ferizaj
+383 49 855 016 - Fushë Kosovë
+383 48 732 130 - Prizren
+383 48 583 004 - Pejë

Material për Meremetim & Ndërtim
+383 49 356 823 - Prishtinë
+383 49 616 405 - Ferizaj
+383 49 539 920 - Fushë Kosovë
+383 48 732 111 - Prizren
+383 48 583 035 - Pejë

Orari i punës

Prishtinë, Fushë Kosovë, Ferizaj & Prizren
E hënë - e shtunë 08:00 - 19:00
E diele 08:00 - 16:00

Pejë
E hënë - e diele 09:00 - 22:00

Kontaktet e Menaxherve të njësive

PRISHTINË
Albert Berisha - Menaxher
‎049 298 660
albert.berisha@baumarket-rks.com

-
FERIZAJ
Eduard Gjoka - Menaxher
049 308 407
eduard.gjoka@baumarket-rks.com

-
FUSHË KOSOVË
Nazif Hoti - Menaxher
‎‎049 613 812
nazif.hoti@baumarket-rks.com

-
PRIZREN
Labinot Podrimqaku - Menaxher
049 707 230
labinot.podrimqaku@baumarket-rks.com

-
PEJË
Nesret Istogu - Menaxher
049 401 110
nesret.istogu@baumarket-rks.com

-
BAU DEPO Shitja me shumicë - Miradi
Shaip Qorri - Menaxher
049 353 424
shaip.qorri@baumarket-rks.com


Na shkruani