Shkurt e kanë k’to zbritje!

Zbritje të mëdha ju presin nga data 09 – 17 shkurt në të gjitha pikat e Bau Market