Sa u përket kritereve të punës, Bau Holding qe një ndër kompanitë e para që përmbushi standardet ndërkombëtare për sigurinë në punë dhe ruajtjen e ambientit