Shërbimet

  • Material ndërtimor
  • Ujësjellës & kanalizim
  • Kopsht
  • Material për meremetim
  • Vegla pune
  • Mobilieri
  • Materiale elektrike
  • Ngrohje & ventilim
  • Sanitari
  • Pajisje Shtëpiake